Bhaiyo mayra raw male orah gaya ha kisi bhai ko milay to wapies kr dayna isb F-5/2 sa orah ha😢😢😢😢😢😢